Zelena čistka – World Cleanup Day!

 Problem gomilanja otpada na divljim odlagalištima sve je veci, a vecina divljih odlagališta sadrži otpad iz domacinstava, ali i velike kolicine gradevinskog, cak i opasnog otpada. Broj takvih odlagališta u citavom je svijetu zabrinjavajuce velik, što je potaknulo volontere na akciju globalnih razmjera i organizaciju Svjetskog dana cišcenja. Divlja odlagališta otpada predstavljaju iznimno veliku opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onecišcenja tla, zraka te voda i mora. Kao moguci izvori zaraza direktno ili indirektno mogu utjecati na zdravlje ljudi i ostalih živih organizama, dok su u ljetnim mjesecima cesto i izvori požara. Zelena cistka vec osmu godinu u nizu okuplja volontere iz citave Hrvatske u rješavanju ovog zajednickog problema. U cišcenju divljih odlagališta otpada svake godine sudjeluju brojne udruge, odgojno-obrazovne institucije, planinari, ronioci, te mnoge institucije i prijatelji akcije. Zelena cistka, u sklopu globalnog pokreta „Let's do it! World!“, dio je najveceg volonterskog projekta u povijesti covjecanstva. Preko 350.000 volontera iz Hrvatske je u posljednjih 7 godina sakupilo približno 30.000 tona otpada na podrucju cijele države. Izvanredan odaziv, ali i zabrinjavajuca kolicina otpada su pokazatelj sve vece važnosti koju gradani pridaju okolišu te snažan signal da je još puno posla pred nama. Takoder, Zelena cistka ne treba biti percipirana samo kao akcija cišcenja, vec kao rezultat cjelogodišnjih aktivnosti s kojima mnoge organizacije nastoje kroz razne aktivnosti i programe educirati gradane o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja. Broj volontera iz godine u godinu pokazatelj je dobre volje i ekološke osviještenosti dijela gradana Hrvatske i potrebe vracanja odnosa covjeka i prirode u ravnotežu. Kartiranje divljih odlagališta otpada moguce je putem službene aplikacije TrashOut. Kartirati može svatko, potrebno je samo preuzeti mobilnu aplikaciju TrashOut s Google Play ili App Store-a, prošetati se kriticnim lokacijama te objaviti fotografiju uz opis i kolicinu otpada putem mobilne aplikacije. Krajnji rezultat je interaktivna karta citavog svijeta s markiranim divljim deponijima koji cekaju svoje cišcenje. Na interaktivnoj karti se nalaze gradovi i opcine koji podupiru svoje volontere i odgovorno, proaktivno rješavaju problem divljih odlagališta, kao i odgojno-obrazovne institucije koje poticu najmlade na odgovorno ponašanje. Još uvijek se na akciju mogu prijaviti svi zainteresirani, pojedinci, škole, institucije, fakulteti, gradovi i opcine. Prijavnice se nalaze na web stranici: Pridruži se Svjetskom danu cišcenja! Zainteresirani ce klikom na interaktivnu kartu dobiti uvid koje su se jedinice lokalne samouprave ili odgojno-obrazovne institucije vec prijavile. Vidimo se 21. rujna!

Opatija