1. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/18,  23/19 i 3/20)

 

S A Z I V A M

 

1. sjednicu Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati
12. srpnja
2021. godine (ponedjeljak ) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini
  Izvjestiteljica: Helena Masarić
 1. Prijedlog Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije
  Izvjestitelj: predstavnik predlagatelja
 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list “Opatija”
  Izvjestitelj: predstavnik predlagatelja
 1. Prijedlog Izmjene Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji
  Izvjestitelj: predstavnik predlagatelja
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog planiranja
  Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac
 1. Prijedlog Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2021./2022.
  Izvjestiteljica: Tamara Sergo

 

                                                                                                       PREDSJEDNICA KOMISIJE
Alessandra Selak, v.r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija