1. sjednica Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

 

 S A Z I V A M

1. sjednicu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koja će se održati 21. rujna 2022. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. Utvrđivanje postojanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode na području Grada Opatije
    Izvjestitelj: Filip Vlah

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Goran Hibler, v.r.

Opatija