10. sastanak VMO Veprinac – Učka

 1. Sastanak MO Veprinac-Učka održan je dana 08.11.2021. godine u 18,00 sati u prostorijama MO Veprinac-Učka u Veprincu, Tumpići 1.

Predsjednica MO Zorica Sergo dostavila je članovima odbora slijedeći dnevni red:

 1. Sastavljanje, verificiranje zapisnika MO, glasovanje po točkama
 2. Organizacija javne tribine u svezi prijedloga MO za privremenu zabranu izvođenja radova u ljetnim mjesecima
 3. Komunalne akcije asfaltiranje u Guštićima, uređenje društvenog doma
 4. Podjela darova za Sv.Nikolu – Mikula
 5. Pokloni za 80-godišnjake
 6. Novi projekt Bine Istre
 7. Razno
 8. Valorizacija povijesne baštine

Prisutni su slijedeći članovi odbora;

 1. Zorica Sergo – predsjednica MO
 2. Dalibor Brubnjak – zamjenik predj.
 3. Rajko Ukić –član
 4. Goran Hibler – član
 5. Lucijano Blaženić – član
 6. Vladimir Bošnjak – član
 7. Tatjana Puž – član ujedno zapisničar

Na početku sastanka Zorica je pozdravila sve prisutne članove, te se zahvalila na prisutnosti, te pročitala dnevni red.

 1. Sastavljanje, verificiranje zapisnika MO, glasovanje po točkama

Zorica je upoznala članove MO da se prema novoj odluci Grada, dnevni red sastanka MO mora dostaviti članovima 5-8 dana prije, kako bi ga članovi MO potvrdili, nadodali dnevni red, te se kao takav dostavlja Gradu koji ih objavljuje na svojim web stranicama. Zapisnik sa sastanka dostavlja se članovima MO i nakon verifikacije dostavlja u Grad također zbog objave na web stranicama.

ZAKLJUČAK: dnevni red sastanka dostavljat će se unutar 8 dana prije održavanja sastanka, putem viber grupe ili na mail  članova. Zapisnik sa sastanka dostavit će se unutar 8 dana članovima MO na verifikaciju i nakon verifikacije dostavlja se gradu. Nakon svake točke dnevnog reda, koja svojim sadržajem to traži, donijet će se zaključak i svi članovi MO će se glasati.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 1. Organizacija javne tribine u svezi prijedloga MO za privremenu zabranu izvođenja radova u ljetnim mjesecima

Zorica je izvijestila da je komunalni odbor grada odbio navedeni prijedlog MO za privremenu zabranu izvođenja radova za 2022. godinu. Istakla je da nije bila upoznata sa potpisivanjem peticije na području Veprinca, da je na sjednici gradskog vijeća povukla prijedlog MO, no kako je SDP stavio amandman na navedeni prijedlog i dostavio peticiju mještana Veprinca, predsjednica gradskog vijeća Neva Slani nije htjela povući prijedlog i traži organizaciju javne tribine.

ZAKLJUČAK:  Članovi MO odučili su da su potpisi dostavljeni u grad, dovoljni da se donese zaključak da mještani Veprinca ne žele uvođenje zabrane radova u ljetnim mjesecima. Navedeni zaključak će se prenijeti pred gradsko vijeće.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 1. Komunalne akcije Guštići; uređenje društvenog doma

Zorica je izvijestila članove MO: U suradnji s mještanima zaseoka Guštići, nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, dogovoreno je asfaltiranje dijela ceste, na inicijativu gospođe Maje. Ponuda od poduzeća Komunalac za navedene radove 30.515 kuna. Postavit će se i veća rešetka za vodu i cijevi na zahtjev mještanke Guštića koja se nalazi nasuprot dijela koji će se asfaltirati, te će tim zahvatom problemi s oborinskim vodama riješiti. Ponuda Komunalca 29.170 kuna.

U svezi uređenja okoliša društvenog doma Zorica i Vladimir su  izvijestili:

Vladimir: bilo bi potrebno ispred gornjeg ulaza u dom postaviti rešetku široku 30 cm, prekopati beton ispred ulaza u salu i na šterni, postavit izolaciju i tada popločiti. Popraviti stepenice uz dom, te zid ispred ulaza ukoliko bude sredstava. Treba ukazati gradu na loše izvedene radove u domu, odnosno postavljene slavine u WC-ima i pojavila se vlaga.

Zorica: čekamo troškovnik-ponudu za navedeno uređenje okoliša, te predlaže da se utroše sredstva MO od 70,000,00 kuna od 2021.godine.

S NAVEDENIM SLOŽILI SU SE SVI ČLANOVI MO

 1. Podjela darova za Sv.Nikolu – Mikula

Zorica je razmišljanja da se podjela darova za djecu Veprinca organizira 5.12.21. (nedjelja), na igralištu u Veprincu, na otvorenom zbog epidemiološke situacije. Ovisno o mjerama u tom trenutku će se dogovoriti detalje.

Za darove pristigla je ponuda poduzeća “Nird“ (igračke), ponuda Aleksandra Korića koji se bavi graviranjem za prigodnu šalica, te ponuda za slatkiše od tvrtke „Flir“- paketići Bobi.

S NAVEDENIM PRIJEDLOGOM SLOŽILI SU SE SVI ČLANOVI

 1. POKLONI ZA 80-godišnjake

Zorica je predložila da se povodom blagdana nastavi darivanje osoba starijih od 80 godina. Štampalo bi se jednodijelne kalendare, ukoliko ne bude dovoljno novčanih sredstava Zorica bi donirala sredstva koja dobije od svoje naknade vijećnika. Poklon šalice na motiv Veprinca i panetone.

S NAVEDENIM PRIJEDLOGOM SLOŽILI SU SE SVI ČLANOVI

 1. Novi projekt Bine Istre

Zorica je upoznala članove MO, da je od strane gospođe Mađarac upoznata da je Bina Istra promijenila projekt izgradnje ceste. Prilikom traženja lokacijske dozvole od strane Ministarstva prometa, nije se dozvolilo, da se u dijelu gdje cesta prolazi kraj kuća, makne zaustavni trak, kako je prije planirano. Tako da je došlo do situacije da će se bukobrani postavljati 1,4 m do kuća koje se nalaze najbliže planiranoj dionici ceste. Mještani nisu pristali na izvlaštenje kuća, već su odlučili ostati u svojim kućama.

Zorica je upoznala gradonačelnika Kirigina, kako bi se i grad uključio u zaštitu prava svojih građana, na što je gradonačelnik već reagirao te tražio sastanke s Binom Istrom.

Rajko je upoznao članove da je Bina Istra na 30 točaka primjedbi koji su dati od strane MO, Grada Opatije, TZ Opatije, pozitivno primila samo 1 točku vezano za pristupne ceste, dok su druge točke sve odbijene.

Rajko predlaže da se u vremenu kad se budu izvodili gradovi, omogući mještanima Veprinca praćenje navedenih projekata izgradnje ceste, na način da bi jednom mjesečno u domu bile dostupne ovlaštene osobe iz Bina Istra, koje bi odgovarali na postavljena pitanja.

S NAVEDENIM PRIJEDLOGOM SLOŽILI SU SE SVI ČLANOVI

 1. Razno
 • Zorica je predložila da bi bilo dobro imati razglas od dva zvučnika, dva mikrofona, te jedan mikser za zvuk, za potrebe kad se održavaju razne manifestacije, predavanja i sl. Rajko predlaže da se zahtjev uputi gradu te uvrsti u popis za nabavu opreme u društvenom domu.

S NAVEDENIM PRIJEDLOGOM SLOŽILI SU SE SVI ČLANOVI

 • Predlaže se da u prostorijama MO dva puta mjesečno u isto vrijeme, bude prisutna pred. MO Zorica Sergo (ukoliko ista nije u mogućnosti mijenja ju neki drugi član MO) koja bi  bila na raspolaganju mještanima u svezi informiranja o svim planovima grada i MO, prijedlozima i akcijama.

S NAVEDENIM PRIJEDLOGOM SLOŽILI SU SE SVI ČLANOVI

 • Zorica predlaže da se otvori Facebook stranica MO, na kojoj bi se objavile sve važne informacije, prijedlozi, projekti, sastanci MO, odnosno jedan vid razmjenjivanja bitnih informacija između MO i mještana.

NA NAVEDENI PRIJEDLOG RAJKO JE GLASOVAO KAO SUZDRŽAN, DOK SE OSTALI ČLANOVI SLAŽU S PREDLOŽENIM

 • Zorica nadalje obavještava da je na posljednjem vijeću izglasana naknada za članove MO po 150,00 kuna a za pred. 250,00 kn. Članovi MO su se izjasnili da ostaju pri svojoj odluci i odriču se naknade, koja se u tom slučaju uplaćuju kao sredstva za komunalne potrebe MO.

Zaključak: treba provjeriti na koji način će članovi  odricati naknade, te kako će se to provoditi.

S NAVEDENIM PRIJEDLOGOM SLOŽILI SU SE SVI ČLANOVI

 1. VALORIZACIJA POVIJESNE BAŠTINE

Rajko dodaje točku Valorizacija povijesne baštine, te upoznaje članove odbora da se sastao s arheologom i osobnom iz konzervatorskog  odjela te su obišli crkvicu Sv. Jelene. Naime to je početak plana uređenja centra Veprinca, od kojih je jedan uređenje  crkvice Sv. Jelene koja ja u lošem stanju. Potrebno je označiti sakralne  i turističke objekte. Također, kako je već rečeno, očistiti okoliš crkvice Sv. Lovre, tako da dobije oznaku zaštite.

Rajko nadalje predlaže da bi tabele-oznake trebale biti iste kao tabele Parka prirode Učka.

Rajko je na mail dostavio svim članovima MO prijedlog valorizacije povijesne kulturne baštine i inicijalne teme grafičkog identiteta. Materijal se može nadopuniti a na sljedećem sastanku MO trebalo bi potvrditi te prijedloge.

S NAVEDENIM SU SE SLOŽILI  SVI ČLANOVI MO

Sastanak završen  u 20,30 sati.

Zapisničar:

Tatjana Puž

Opatija