10. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost – nije održano

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

10. sjednicu Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati 27. rujna 2022. godine (utorak) s početkom u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. i 9. sjednice
  2. Prijedlog zaključka o pokretanju inicijative za razrješenje člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
  3. Prijedlog IX. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Opatija
    Izvjestitelj: predstavnik Dječjeg vrtića Opatija
  4. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača Grada Opatije
    Izvjestitelj: Pročelnik Filip Vlah

 

                                                                                                      PREDSJEDNICA KOMISIJE
Alessandra Selak, v.r.

Sjednica nije održana (nije bilo kvoruma)

Opatija