10. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati
  27. rujna 2022. godine (utorak) s početkom u 17,30 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice
 2. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije
  (Napomena: Materijal će se dostaviti naknadno)
    Izvjestitelj: Filip Vlah
 3. Prijedlog Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 4. Razno.

               PREDSJEDNIK ODBORA
Mladen Žigulić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija