10. sjednica Odbora za mjesnu samoupravu

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

10. sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu koja će se održati 10. srpnja (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :   

  1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o imenovanju novonastale ulice (kolnopješačkog puta) radnog imena “Trinajstovica” u Opatiji u Ulicu Stojana Osojnaka
    Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  3. Razno.

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Matković, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija