11. sjednica Komisije za izbor i imenovanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

S A Z I V A M

11. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati dana 23. veljače (petak) s početkom u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:     

  1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Komisije
  2. Prijedlog za razrješenje i izbor člana Mandatne komisije
  3. Prijedlog za razrješenje i izbor predsjednika Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
  4. Prijedlog za razrješenje i izbor članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
  5. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje sutkinje porotnice Općinskog suda u Rijeci

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Sanda Grčević, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija