11. sjednica Odbora za mjesnu samoupravu

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

11. sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu koja će se održati
25. srpnja (utorak)s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :   

  1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice
  2. Informacija o pokretanju inicijative o preustroju mjesnih odbora na području Grada Opatije
    Izvjestiteljica: Mirna Pavlović-Vodinelić, pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom
  3. Razno

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Matković, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija