12. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21) sazivam

 

12. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
koja će se održati  30. ožujka 2023. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Komisije
  2. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Opatija
    Izvjestiteljica: Tamara Sergo, pročelnica Odjela gradske uprave za financije i društvene djelatnosti
  3. Prijedlog I. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Opatija
    Izvjestiteljica: Biljana Šuša, ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka
  4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2022. godinu i Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2023. godinu.

 

 

Predsjednica Komisije
Dalia Kanceljak, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija