13. Europski forum o pravima djeteta

U organizaciji Europske komisije od 29.9. – 1.10.2020. godine održat ce se 13. Europski forum o pravima djeteta, godišnja  konferencija koja je zamišljena kao platforma za dijalog izmedu institucija EU-a i drugih dionika o pravima djeteta. Na 13. forumu o pravima djeteta sudjelovat ce 699 djece i odraslih ukljucenih u 38 sesija i 10 sastanaka. Sudionici ukljucuju djecu i mlade, nacionalne vlasti i kreatore politika, pravosudne i djecje zaštitnike, pravobranitelje za djecu, neovisne strucnjake, medunarodne i nevladine organizacije, akademike, institucije i agencije EU-a. Biti dio ove velike konferencije „Delivering for children: towards the European strategy on the rights of the child’“ zbog svog rada na promociji i zagovaranju djecjih prava kako u svom gradu tako i u našoj zemlji dobilo je petero vijecnika XII saziva Djecjeg gradskog vijeca Grada Opatije (Vito Juricic, Maris Marin, Pia Petricic Ferlin, Dea Orlic, Enola Mendera) s voditeljicom Antoniom Katic i Petrom Deranja, vijecnicom djecjeg vijeca Eurochild organizacije. Ove godine se rad konferencije odvija online. Djeca ce tijekom konferencije sudjelovati u izradi  nove Strategije za djecja prava u EU te dokumenta koji nosi naziv Jamstvo za djecu. Teme kojima ce se naši mali vijecnici baviti tijekom konferencije su inkluzivna društva, inkluzivno obrazovanje, pravda za djecu, djecja participacija u politickom i demokratskom životu Europske unije, borba protiv nasilja nad djecom te djecja prava u izvanrednim situacijama. Petra Deranja, vijecnica Djecjeg vijeca Eurochilda vodit ce panel raspravu pod nazivom „Zašto trebamo novu  Strategiju o djecjim pravima“ u kojoj ce sudjelovati gda. Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju, Dr. Franziska Giffey, Ministrica za obitelj, starije gradane, žene i mlade Njemacke, Lucilia Gago, Glavna tužiteljica, Portugal, Saskia Bricmont, clanica Europskog parlamenta, zamjenica Inter grupe o djecjim pravima te Marija Pejcinovic Buric, generalna tajnica Vijeca Europe.

Opatija