14 gradova i općina Urbane aglomeracije Rijeka potpisalo Sporazum o suradnji u novom financijskom razdoblju

Načelnici i gradonačelnici 14 općina i gradova koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka potpisali su u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine.

Cilj izrade Strategije je definiranje zajedničkih smjerova razvoja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine.

Prisutnima su se obratili gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke te čelnik posredničkog tijela za Integrirana teritorijalna ulaganja Grada Rijeke Srđan Škunca, gradonačelnik Kastva Matej Mostarac i načelnik općine Jelenje Robert Marčelja.

Pozdravljajući potpisnike Sporazuma, posebice nove članove Grad Bakar, Općine Jelenje, Matulji i Omišalj, riječki gradonačelnik Marko Filipović je naglasio kako je mu je drago što su se pridružili Aglomeraciji jer zajedno smo jači i uspješniji, što će najviše osjetiti stanovnici našega područja u narednom razdoblju.

„Koliko je naša Aglomeracija bila uspješna u proteklome razdoblju najbolje pokazuju brojke – čak 12 projekta čija je realizacija u tijeku ukupne vrijednosti projekata u visini od 547 milijuna kuna, od čega je odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu većem od 327 milijuna kuna! Uz ovih 12 ITU projekata svakako je potrebno istaknuti još dodatnih 12 ugovorenih projekata u operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali za koje je odobreno još 23 milijuna kuna bespovratnih sredstava. U narednome periodu, kao što znate, očekuje nas puno rada, najprije na izradi Strategije, a potom na praćenju njezine provedbe, odnosno na pripremi i realizaciji projekata“, rekao je Filipović.

Srđan Škunca, čelnik Integriranih teritorijalnih ulaganja kazao je kako je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke 2017. godine, u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem ustrojena je Direkcija za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) koja obavlja poslove Posredničkog tijela za provedbu i implementaciju mehanizma ITU na području UAR. Sklopljen je i ugovor Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT. Osim Direkcije, za provedbu mehanizma ITU, u Uredu Grada uspostavljena je i Služba za koordinaciju poslova Urbane aglomeracije Rijeka. Ovim je proširenjem Urbana aglomeracija Rijeka dobila na neki način prirodnije granice, kazao je Škunca te dodao kako se u proteklih pet godina postiglo puno: steklo se iskustvo, unaprijedio ljudski potencijal, prijavama na natječaje i provođenjem projekata steklo veliko znanje i postigla dobra učinkovitost koja će dobro poslužiti za period pred nama.
Pozdravne riječi uputili su i Matej Mostarac, gradonačelnik Kastva, u ime starih članova te načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja, u ime novih članova. Sporazum su potpisali gradonačelnici gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice, Opatije i Bakra te i načelnici općina Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Viškovo, Matulji, Jelenje i Omišalj.

Podsjećamo. Urbana aglomeracija Rijeka osnovana je Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 21. 9. 2015. godine, a u njen je sastav ušlo 10 jedinica lokalne samouprave: gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica i Opatija te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo. Odlukom ministrice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 17. prosinca 2021. godine u sastav Urbane aglomeracije priključili su se Grad Bakar te općine Matulji, Jelenje i Omišalj.
Naime, prema novim Smjernicama nadležnog ministarstva za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., gradovi koji su do trenutka njihovog donošenja uspostavili svoja urbana područja imali su mogućnost zadržati postojeći obuhvat iii uspostaviti nova urbana područja. U skladu sa Smjernicama Grad Rijeka je predložio izmjenu obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. te dostavio odluke i pozitivna mišljenja gradskih i općinskih vijeća novopredloženih općina i gradova za ulazak u njezin sastav.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. kroz ovaj je mehanizam za 12 projekata na području Urbane aglomeracije Rijeka ukupne vrijednosti projekata u visini od 547 milijuna kuna, čija je realizacija u tijeku, odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu većem od 327 milijuna kuna.

Članica Urbane aglomeracije Rijeka potpisale su Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027.godine. Za predsjednika Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka 2021.-2027. godine izabran je gradonačelnik Marko Filipović, a za zamjenika gradonačelnik Kastva Matej Mostarac. Ujedno je i donesen poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka 2021.- 2027. godine.

Pročelnik zavoda za informatičku djelatnost Željko Jurić predstavio je Digitalnu transformaciju Urbane aglomeracije Rijeka, pojasnivši prilike i prijedloge za period do 2027. godine.

 

Izvor: rijeka.hr

Fotogalerija


Opatija