14. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 13. rujna 2018.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 13. rujna 2018.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   14. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati  13. rujna (cetvrtak) 2018. s pocetkom u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                                                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                               Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.

Opatija