14. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21) sazivam

 

14. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
koja će se održati 27. lipnja 2023. godine (utorak) s početkom u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Komisije
 2. Prijedlog Odluke o davanju stanova u najam
  Izvjestiteljica: Mirna Pavlović-Vodinelić, pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom
 3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Opatije za 2022. godinu
  Izvjestiteljica: Tamara Sergo, pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti
 4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: Tamara Sergo, pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom
  Izvjestitelj: Filip Vlah. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 6. Prijedlog I. Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i  zaštitu okoliša
 7. Prijedlog I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 8. Prijedlog I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i  zaštitu okoliša
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
  Izvjestitelj: Filip Vlah. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 10. Prijedlog Odluke o ispravku Odluke o preimenovanju Ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ivana Brozine Slovana
  Izvjestitelj: Filip Vlah. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i  zaštitu okoliša

 

                                                                                                       PREDSJEDNICA KOMISIJE
Dalia Kanceljak, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija