15. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

15. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati
8. svibnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00
sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

 1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice
 2. Izvješće o radu komunalnog društva Komunalac d.o.o. Jurdani za komunalne djelatnosti za 2022. godinu, kao davatelja javne usluge prikupljanja otpada na području Grada Opatije
  Izvjestitelj: Direktor Komunalca d.o.o. Jurdani
 3. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 6. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u  općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

                    PREDSJEDNIK ODBORA
Mladen Žigulić, v.r

Priloženi dokumenti

Opatija