16. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21) sazivam

 

16. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
koja će se održati 4. listopada 2023. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici

 

Za sjednicu predlažem sljedeć

D N E V N I   R E D :

 1. Usvajanje zapisnika s 14. i 15. sjednice Komisije
 2. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Opatije za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Zapovjednik JVP Opatija Igor Ravnić
 3. Prijedlog Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
  Izvjestitelj: Zapovjednik JVP Opatija Igor Ravnić
 4. Prijedlog Odluke o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima te lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke
  Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Filip Vlah
 5. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Opatije
  Izvjestitelj: Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Filip Vlah

                                                                                                       PREDSJEDNICA KOMISIJE
Dalia Kanceljak, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija