16. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

16. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 26. lipnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice
 2. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Opatije za 2022. godinu
  Izvjestitelj: zapovjednik JVP Opatija
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
  Izvjestitelj: direktor Opatija 21 d.o.o.
 4. Prijedlog Odluke o davanju stanova u najam
  Izvjestiteljica: Mirna Pavlović-Vodinelić, pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 6. Prijedlog I. Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 7. Prijedlog I. Izmjena Programa  građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 8. Prijedlog I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
  Izvjestitelj: Filip Vlah, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

 

                    PREDSJEDNIK ODBORA
Mladen Žigulić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija