16. sjednica VMO Belveder

Sazivam 16. Sjednicu VMO Belveder za 16. 03. ( četvrtak ) 2023. godine  s početkom u 18,00 sati u prostorijama MO BELVEDER, Opatija – M.Tita 60/3.

P r e d l a ž em  sljedeći

DNEVNI  RED:

  1. Usvajanje  predloženog dnevnog reda – izvjestitelj Sušanj Z.
  2. Usvajanje zapisnika 15. Sjednice VMO, održane 09. 03. 2023. godine – izvjestitelj: Priskić H.
  3. Razmatranje i usvajanje Završnog računa  MO za 2022. godinu – izvjestitelj: Sušanj Z.
  4. Donošenje Programa rada VMO za 2023. godinu – izvjestitelj: Sušanj Z.
  5. Razno

Opatija, 11. 03. 2023 god.

Predsjednik VMO Belveder:

Zdenko Sušanj, v.r.

.

 

 

Opatija