17. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21)

SAZIVAM

17. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE koja će se održati
16. veljače (četvrtak) 2023. s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnice Gradskog vijeća Grada Opatije i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Gradskog vijeća Grada Opatije

2. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja Primorsko goranske županije u Opatiji

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Opatije u projekt “Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Pobri“

4. Prijedlog Odluke o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije

5. Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov Opatija za 2023. godinu

6. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2023. godinu

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini

8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednice Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Uređivačkog savjeta za gradski list „Opatija“ i Prijedloga rješenja o razrješenju i izboru članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova
8.1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednice Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
8.2. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Uređivačkog savjeta za gradski list „Opatija“
8.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova

9. Prijedlog rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
Predsjednik Gradskog vijeća
Dino Žigulić, v.r.

 

Izravni prijenos sjednice možete pratiti OVDJE

Opatija