17. sjednica VMO Belveder – 19. travnja 2023.

G R A D  O P A T I J A

MJESNI ODBOR BELVEDER

 

Sazivam 17. Sjednicu VMO BELVEDER za 19. 4. ( SRIJEDA ) 2023. godine, s početkom u 18,00 sati, u prostorijama MO BELVEDER, Opatija – M. Tita 60/3.

P r e d l a ž e m  s l j e d e ć i

  DNEVNI  RED:

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda – izvjestitelj: Sušanj Z.
  2. Usvajanje zapisnika 16. sjednice VMO, održane 16. 3. 2023 godine – izvjestitelj: Kurti D.
  3. Razmatranje ponuda Komunalca d.o.o. br: 42-33-2023 i 43-33-2023 od 12. 4. 2023. godine, izvjestitelj – Starčić B.
  4. Informacija o održanom sastanku Koordinacija MO, održane 11. 4. 2023. godine, izvjestitelj: Sušanj Z.
  5. Reorganizacija mjesnih odbora Grada Opatije, izvjestitelj: Sušanj Z.
  6. Razno

predsjednik VMO Belveder:

Zdenko Sušanj, v. r.

Opatija