18. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 2. listopada 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice
 2. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Opatije za 2023. godinu
  Izvjestitelj: Zapovjednik JVP Opatija Igor Ravnić
 3. Prijedlog Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
  Izvjestitelj: Zapovjednik JVP Opatija Igor Ravnić
 4. Izvješće o provedenom natječaju uz Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u k.o. Volosko
  Viša stručna suradnica za upravljanje imovinom Lana Marković
 5. Izvješće o provedenom natječaju uz Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Ičići
 6. Viša stručna suradnica za upravljanje imovinom Lana Marković

PREDSJEDNIK ODBORA
Mladen Žigulić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija