18. sjednica VMO Belveder – 6. srpnja 2023.

 

GRAD  OPATIJA
MJESNI ODBOR BELVEDER

 

Sazivam 18. Sjednicu VMO BELVEDER za 06.07. ( ČETVRTAK ) 2023. godine, s početkom u 19.00 sati u prostorijama MO BELVEDER, Opatija –  M. Tita 60/3.

P r e d l a ž e m   s l i j e d e ć i:

  DNEVNI  RED:

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda – izvjestitelj: Sušanj Z.
  2. Usvajanje zapisnika 17. Sjednice  VOO, održane 19. 04. 2023 god.- izvjestitelj: Sušanj Z.
  3. Prometna problematika i Javnog reda i mira ( oko zgrade M.Tita 30 i Peršićevoj ulici ) –  izvjestitelj: Sušanj Z
  4. Prijedlog za izradu ZAHVALNICA članovima VMO – izvjestitelj: Sušanj Z.
  5. Informacija o održanom sastanku Koordinacije  MO, održane 20. 06. 2023 god.- izvjestitelj: Sušanj Z..
  6. . Razno

 

Predsjednik VMO Belveder:
Zdenko Sušanj

Opatija