2. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 11. srpnja 2013.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije                                                              S  A  Z  I  V  A  M  2. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   11. srpnja (cetvrtak) 2013. godine u  17,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.  Za sjednicu predlažem sljedeci                                                          D  N  E  V  N I    R  E D : 1.Izvješce mandatne komisije o mirovanju mandata vijecnika i pocetku obnašanja dužnosti zamjenika vijecnika 2. Prisega vijecnika  3. Davanje prisege gradonacelnika i zamjenika gradonacelnika 4. Prijedlog I. Izmjene programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 5. Prijedlog  I. Izmjene godišnjeg programa održavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 6. Prijelog I. Izmjene Proracuna Grada Opatije za 2013. godinu 7. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proracuna Grada Opatije za 2013. godinu 8. Prijedlog natjecaja za prodaju aluminijske konstrukcije s tendom i opremom sportske dvoranje “Gorovo” (Balon) Opatija 9. Davanje mišljenja na Nacrt konacnog prijedloga Prostornog plana Primorsko –  goranske županije      dokument 1                 dokument 4      dokument 2                 dokument 5      dokument 3                 dokument 6 10. Prijedlog javnog nadmetanja za osnivanje prava gradenja s nacrtom ugovora 11. Prijedlog Odluke o utvrdivanju mjerila za naplatu usluga Djecjeg vrtica Opatija od roditelja-korisnika usluga 12. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i clanova radnih tijela Gradskog Vijeca 13. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci 14. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Opatije 15. Informacija o  utrošku sredstava proracunske rezerve za travanj, svibanj i lipanj 2013. godine           Predsjednik Gradskog vijeca                                                                  Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik zapisnik

Opatija