2. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

  

S A Z I V A M

 2. sjednicu Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati 29. srpnja 2021. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama

Izvjestiteljica: Tea Mladenić Visintin

 

                                                                                                       PREDSJEDNICA KOMISIJE

                              Alessandra Selak, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija