2. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 29/21)

 

S A Z I V A M

 

  1. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati 11. listopada 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Opatije

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D :  

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice
  2. Razmatranje prijava pristiglih na Javni poziv za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća
  3. Razno

 

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA

                Gordana Grgurina, v.r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija