20. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21)

 

SAZIVAM

 

20. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE koja će se održati 28. lipnja (srijeda) 2023.
s početkom u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Opatije
 2. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Opatije za 2022. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
 5. Prijedlog I. Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
 6. Prijedlog I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 7. Prijedlog I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 8. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Opatije za 2022. godinu
 9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Opatije u projekt “Nabava zaštite od sunca za terasu Dječjeg vrtića Opatija, objekt Veprinac“
 11. Prijedlog Odluke o davanju stanova u najam
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
 13. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Jurdani za nabavu vozila putem financijskog leasinga
 14. Prijedlog Odluke o ispravku Odluke o preimenovanju Ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ivana Brozine Slovana

 

  Predsjednik Gradskog vijeća
Dino Žigulić, v.r.

 

Izravni prijenos sjednice možete pratiti OVDJE

Opatija