20. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost – nije održano

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (“Službene novine primorsko-goranske županije“ br. 17/21) sazivam

20. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
koja će se održati 13. svibnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 19.30 sati u Gradskoj vijećnici

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Komisije
  2. Prijedlog odluke o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Grada Opatije
    Izvjestiteljica: Pročelnica Mirna Pavlović-Vodinelić
  3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije
    Izvjestiteljica: Pročelnica Mirna Pavlović-Vodinelić
  4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o granicama, područjima i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Opatije
    Izvjestiteljica: Pročelnica Mirna Pavlović-Vodinelić

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK KOMISIJE
Kristian Tončić, v.r.

Opatija