20. sjednica VMO Belveder – 26. rujna 2023.

Sazivam 20. Sjednicu VMO BELVEDER za 26. 9. (UTORAK) 2023. godine, s početkom u 18,00 sati u prostorijama MO BELVEDER, Opatija- M. Tita 60/3.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda – izvjestitelj: Sušanj Z.
  2. Usvajanje zapisnika 19. Sjednice VMO, održane 27. 7. 2023 god. – izvjestitelj: Starčić B.
  3. Prijedlog Plana proračuna MO Belveder za 2024. god. s projekcijama za 2025. – 2026. god. – izvjestitelj: Sušanj Z.
  4. Aktivnost na reorganizaciji MO Grada Opatije – izvjestitelj: Sušanj Z.
  5. Razno

Materijali za točke dnevnog reda bit će dostavljeni na sjednici.

Opatija, 22. 9. 2023. god.

Predsjednik VMO Belveder:

Zdenko Sušanj

Opatija