1. sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)


S A Z I V A M

 1. sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 23. rujna 2021. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D :

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
  Izvjestitelj: predstavnik Opatija 21 d.o.o.
 2. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju k.č.784/1 dvorište i kuća, upisane u zk.ul. 482 k.o. Ičići s prijedlogom odluke
  Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš
 3. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 4. Prijedlog I. izmjene i dopune Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 5. Prijedlog I. izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinu
  Izvjestitelj: Filip Vlah
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
  Izvjestitelj: Filip Vlah

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                  Mladen Žigulić, v.r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija