1. sjednica Odbora za proračun i financije

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

  1. sjednicu Odbora za proračun i financije koja će se održati 27. rujna 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2021
  2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu
  3. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2021.
  4. Prijedlog I. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2021.-2023. godine

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                 Milovan Šepić, v.r.

 

Opatija