22. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 30. srpnja 2019.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   23. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 30. srpnja 2019. s pocetkom u 16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci     DNEVNI RED:   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                               Fernando Kirigin, v.r.

Opatija