Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ “R. K. Jeretov”u šk. god. 2021./22.

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija u školskoj godini 2021./22.

Javno savjetovanje otvoreno je 15 dana, zaključno s danom 19. listopada 2021. godine do kada svi zainteresirani mogu sve primjedbe, prijedloge i/li komentare dostaviti  putem elektroničke pošte na adresu [email protected] ,  na dolje objavljenom obrascu.

Priloženi dokumenti

Opatija