23. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21)

SAZIVAM

23. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE koja će se održati 16. studenog (četvrtak) 2023. s početkom u 16.30 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije
 2. Informacija o stručnoj podlozi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (PPUGO) i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU1)
 3. Prijedlog odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija u školskoj godini 2023./2024.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Opatije za 2022. godinu
 5. Prijedlog II. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 6. Prijedlog II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu
 8. Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju pješačkog nathodnika (mosta) hotela Ičići
 9. Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini
 10. Prijedlog Rezolucije o proglašenju Grada Opatije sigurnim mjestom za žene
 11. Prijedlog Odluke o službenom glasilu Grada Opatije
 12. Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje srpanj – rujan 2023. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Dino Žigulić, v.r.

 

Izravni prijenos sjednice možete pratiti OVDJE

Opatija