Obavijest o radovima – Ulica dr. Ivana Poščića

Obavještavamo da će u četvrtak, 14. 10. 2021., započeti radovi na čišćenju i CCTV inspekciji kolektora javne sanitarne odvodnje u Voloskom, u Ulici dr. Ivana Poščića od k. br. 19 do 33. Radovi će se izvoditi od 8:00 do1 4:00 h, a planirani završetak je 19. 10. 2021., ovisno o vremenskim uvjetima.

Za vrijeme odvijanja radova promet će biti reguliran ručno, uz postavljene prometne znakove.

Radove izvode Liburnijske vode d.o.o.

Opatija