28. sjednica Gradskog vijeća – 11. veljače 2020.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   28. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati  11. veljace (utorak) 2020. s pocetkom u 16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                Fernando Kirigin, v.r.

Opatija