29. sjednica Gradskog vijeća

Gradski su vijecnici na jucerašnjoj 29. sjednici Gradskog vijeca jednoglasno usvojili Izvješce o pristiglim prijedlozima na Javni poziv za podnošenje inicijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade strucnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na podrucju Grada Opatije. Gradonacelnik Ivo Dujmic prihvatio je amandmane Odbora za prostorno uredenje, planiranje i zaštitu okoliša. Dujmic je prihvatio sve amandmane osim onog da se UPU Pobri stavi izvan snage, jer bi takvim postupkom zapravo bilo omoguceno da ondje dodatno gradi, buduci da bi tada vrijedio plan višeg reda, županijski Prostorni plan. Jednoglasno su prihvaceni i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uredenja Grada Opatije te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija. Gradonacelnikov prijedlog izmjene Prostornog plana dopunjen je amandmanima Odbora za prostorno uredenje, planiranje i zaštitu okoliša pa ce se tako izradivacu nove prostorno-planske dokumentacije sugerirati da preispita sve one faktore koji mogu utjecati na konacan izgled novoizgradenih objekata – od najvece dozvoljene visine, broja dozvoljenih etaža i maksimalnih dozvoljenih gabarita, do preispitivanja pojma potkrovlja i podzemnih etaža, preispitat ce se takoder i zaštita zelenila i kupališne zone. Dodatnu kontrolu nad izgradenošcu prostora u Opatiji garantirat ce i izmjena UPU-a naselja Opatija, a uz usvojeni amandman nadležnog Odbora, ogranicena gradnja ce se odnositi na cijelo podrucje u obuhvatu ovoga plana. Gradski su vijecnici raspravljali i o buducnosti opatijskog Nogometnog igrališta, rekonstrukcija kojeg je nužna. Raspravljao se o tri dosadašnja modela uredenja: prvom bez parkirališta i s cijenom od oko 25 milijuna, kuna, drugom s podizanjem pomocnog igrališta na stupove i 49 parkirnih mjesta teškom 40 milijuna kuna te trecem s gradnjom podzemne garaže koji je u ovom trenutku ocijenjen ekonomski neisplativim. Vijecnici su vecinom glasova prihvatili drugi model, parking ispod pomocnog igrališta, no i to bi se realiziralo u fazama od kojih bi prva bila izvedena ove godine, a sredstva osigurana rebalansom Proracuna. Prva bi faza ukljucila uredivanje glavnog terena s drenažom, kao i ogradivanje terena kako bi se sprijecili neovlašteni ulasci. Prihvacena je i sugestija predsjednika Gradskog vijeca Fernanda Kirigina da se predstavnik NK Opatije ukljuci u proces pripreme i izrade dokumentacije.  

Opatija