3. sjednica Komisije za izbor i imenovanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

  1. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati 20. rujna 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:     

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva

za procjenu šteta od elementarnih  nepogoda

 

 

       PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                          Sanda Grčević, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija