3. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

3. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

  1. sjednicu Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati 22. rujna 2021. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
     Izvjestitelj: Filip Vlah
  3. Prijedlog Odluke o dopunama i izmjenama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
    Izvjestiteljica: Mia Cvijetić

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNICA KOMISIJE

                              Alessandra Selak, v.r.

Priloženi dokumenti

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija