3. sjednica Odbora za mlade

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 3. sjednicu Odbora za mlade koja će se održati 8. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Verifikacije zapisnika sa 2. sjednice Odbora održane 9. studenog 2021.godine
  2. Kriteriji za stipendiranje
  3. Evaluacija Lokalnog programa za mlade Grada Opatije
  4. Razno

           

 

PREDSJEDNICA ODBORA
Maja Uršić Staraj v.r.

 

 

Priloženi dokumenti

Opatija