31. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije i Upute Ministarstva uprave za postupanje KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-01/0-20-1 od 13. ožujka 2020. godine   SAZIVAM 31. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 18. travnja 2020. , uz izjašnjavanje putem elektronicke pošte               Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:    1. Prijedlog Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajednicke Koordinacije Stožera civilne zaštite na podrucju Grada Opatije i Opcine Matulji  u provedbi Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane bolešcu COVID-19 sa Sporazumom o zajednickom djelovanju stožera civilne zaštite u provedbi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 23.ožujka 2020.godine o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH s dopunom od dana 08.travnja 2020. godine, za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane bolešcu Covid-19   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                 Fernando Kirigin, v.r.   UPUTA ZA GLASOVANJE:             Poštovane vijecnice i vijecnici molim Vas da svoje glasove, ZA ili Protiv ili SUZDRŽAN dostavite na elektronicku  (e-mail) adresu [email protected] i predrag. [email protected] u vremenu od 8:00 do 20:00 dana 18. travnja 2020, radi utvrdivanja rezultata glasovanja i objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.    

Opatija