Konstituirajuća sjednica VI. saziva Savjeta mladih Grada Opatije

Na temelju članka 9. Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije (SN PGŽ 8/16)

 

SAZIVAM

 

konstituirajuću sjednicu VI. saziva Savjeta mladih Grada Opatije koja će se održati u utorak, 16. studenog 2021. godine u 17 sati u Vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Opatije
  2. Razno

 

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr.sc. Neva Slani, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija