36. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 24. srpnja 2020.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   36. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 24. srpnja 2020. s pocetkom u 16,00 sati u Centru Gervais                           Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED: Predsjednik Gradskog vijeca Fernando Kirigin, dipl.oec.,v.r.

Opatija