36. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Foto: Novi list Gradski su vijecnici na 36. sjednici Gradskog vijeca održanoj prošloga petka u Centru Gervais u specificnim protuepidemijskim uvjetima prihvatili Informaciju o provedbi Odluke o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom. Naime, nakon što je uprava Komunalca d.o.o. izvijestila da ne mogu udovoljiti vec usvojenoj odluci o dva tjedna odvoza otpada na podrucju cijeloga grada zbog nedovoljne kapacitiranosti opremom i radnicima, privremeno je na snazi ponovno raspored odvoza kao i prošloga ljeta, odnosno pojacani odvozi na užem gradskom podrucju. Vijecnici su nakon rasprave zakljucili da Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša do 1. studenog 2020. treba izraditi novi Prijedlog Odluke o prikupljanju otpada. Prihvacen je Prijedlog I. izmjene proracuna za 2020. godinu s amandmanom predlagatelja, kao i svi prateci akti: Prijedlog izmjena Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem obracunu Proracuna za 2019. i sukcesivnom pokricu manjka u razdoblju od 2020. do 2022. godine te Prijedlog II. Izmjene programa gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2020. i Prijedlog II. Izmjene i dopune godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture. Rebalansom je Proracun za 2020. od 183 milijuna 902 tisuce povecan za milijun 575 tisuca kuna te sada iznosi 185 milijuna 477 tisuca kuna. No, taj je rezultat tek matematicki zbroj prijenosa viška prihoda od 14 milijuna i 654 tisuce, manjka prihoda od milijun i 229 tisuca, smanjenja prihoda od – 13 milijuna 753 tisuca, smanjenja prihoda od prodaja imovine od – 95 tisuca kuna  i povecanja prihoda od zaduženja od 2 milijuna kuna. Odlukom o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uredenja Grada Opatije, amandmanom vijecnika kluba SDP-AM-HSU-UK unesena je nadopuna kojom je planom potrebno predvidjeti i lokaciju za kompostanu. Usvojen je i Prijedlog odluke o provedbi javnih natjecaja iz podrucja prostornog planiranja. Izvješce o stanju sustava civilne zaštite za 2019. podnio je vatrogasni zapovjednik JVP Opatija Gordan Filinic. Pored redovnih planiranih aktivnosti, istaknut je povecan angažman i potreba za buducom pripravnošcu za vrijeme trajanja pandemije Covid -19. Prihvacen je izmijenjeni program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih kojim su izmijenjene neke stavke dosad važeceg programa: dobnom granicom su definirani mladi od 18 do 45 godina starosti koji barem 18 godina neprekidno prebivaju na podrucju grada, izmijenjen je nacin obracuna potpore tako što se postotak gradevinske površine za koju se ostvaruje potpora, u odnosu na cijelu površinu gradevine, množi s ukupno obracunatim komunalnim doprinosom. Potpora se može ostvariti za izgradnju gradevine cija brutto površina nije veca od 400 m2. Preciznije je definirana i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu. Vijecnici su prihvatili i Izmjene i dopune Statuta OŠ R. K Jeretov. Na sjednici Gradskog vijeca sudjelovala je i v.d. ravnateljica opatijske osnovne škole Milana Medimorec. Nakon što je vijecnica Aleksandra Tramontana izabrana za ravnateljicu Djecjeg vrtica Opatija i svoj mandat stavila u mirovanje, mandat zamjenice vijecnice u opatijskom Gradskom vijecu pocela je obavljati njena zamjenica s kandidacijske liste grupe biraca Majda Vicic. Vijecnica Tramontana je ujedno razriješena s mjesta predsjednice Odbora za komunalno gospodarstvo, a na to je mjesto izabrana vijecnica Zorica Sergo. 

Opatija