4. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 29/21)

 

S A Z I V A M

 

 4. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati 7. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 14,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :  

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice
  2. Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2022. godinu
  3. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu – Program javnih potreba
  4. Razno

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA
Gordana Grgurina, v.r.

 

 

Priloženi dokumenti

Opatija