5. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

5. sjednicu Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati
7. prosinca
godine (utorak) s početkom u 16,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova za 2022. godinu
    Izvjestitelj: Filip Vlah
  3. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
    Izvjestitelj: Filip Vlah

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNICA KOMISIJE
Alessandra Selak, v.r.

 

 

NAPOMENA:

Sjednica Komisije održava se u Gradskoj vijećnici uvažavajući sadašnje epidemiološke mjere i Odluku Stožera civilne zaštite RH.

Priloženi dokumenti

Opatija