10. sjednica VMO Ičići – zapisnik

Mjesni odbor Ičići
Liburnijska 30, Ičići
Ičići, 03.12.2021.

Predmet: Zapisnik 10. sjednice VMO Ičići

10. sjednica Vijeća mjesnog odbora Ičići održana je u nedjelju, 28.11.2021. s početkom u 15.00h.
Sjedica je održana on-line preko Viber grupe.
Prisutni su vijećnici Ivan Rumac, Jelena Tuliak, Sanda Grčević, Astrid Knežević, Alessandro Žiganto, Marin Starčić i Kristian Brnečić.
Utvrđuje se da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Predložene su sljedeće točke dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 8. i 9. sjednice
2. Rasprava o primljenoj zamolbi gospodina Hrvoja Brkića za davanjem suglasnosti za korištenje (postavljanje ugostiteljskog objekta s pripdajučom terasom) dijela platoa u lučici Ičići na pomorskom dobru
3. Pregled i odabir ponude za sanaciju zidova tunela u lučici Ičići
4. Izjašnjavanje članova mjesnog odbora o tome da li žele/ne žele primati naknadu u iznosu od 150,00 kn za člana i 250,00 kn za predjednika mjesnog odbora
5. Rasprava o prijedlogu da se igralište u ulici A. Dminaka (Kozji breg) ogradi i da se zatraže ponude
6. Rasprava o prijedlogu da se pribavi desetak novih stolica za prostorije mjesnog odbora
7. Rasprava o darivanju djece povodom blagdana Sv. Nikole
8. Razno

1. Jednoglasno su usvojeni zapisnici sa 8. i 9. sjednice Mjesnog odbora Ičići.
2. Zahtjev gospodina Hrvoja Brkića je odbijen. Članovi MO Ičići ne žele da se stol za stolni tenis premješta s trenutne lokacije, prostor na kojem se nalazi stol kao i plato lučice, u cijeloj dužini od stola do starog mula, koriste se za razne manifestacije u organizaciji PŠ Ičići, TZ-a ili MO-a.
S NAVEDENIM SE SLAŽU SVI ČLANOVI
3. Za sanaciju zidova tunela u lučici primili smo 2 ponude (zatražene su 3). Prva ponuda je ponuda ponuditelja K.N.GRADNJA j.d.o.o. (Puhari 131, Ičići OIB:16070006424) u iznosu od 23.796,00 kuna. Drugu ponudu dostavila nam je firma DIVETECH j.d.o.o. (J. Mohorića 1a, Rijeka OIB:60414305828) u iznosu od 27.689,20 kuna. Glasovima većine, točnije 6 GLASOVA ZA i 1 SUZDRŽAN, odabrana je ponuda ponuditelja K.N.GRADNJA j.d.o.o. u iznosu od 23.796,00 kuna.
4. Svi članovi su obaviješteni o odluci Vijeća grada Opatije koje je izglasalo naknade za članove MO u iznosu od 150,00 kuna, za predsjednika 250,00 kuna po sjednici. Članovi MO su se izjasnili da žele primati naknadu.
S NAVEDENIM SE SLAŽU SVI ČLANOVI
5. Predloženo je da se igralište u ulici A. Dminaka (Kozji breg) ogradi i da se zatraže ponude što će se i učiniti. Dječje igralište se nalazi na samom raskrižju dviju ulica i smatramo da postoji opasnost za djecu i vozače te bi postavljanje ograde doprinjelo sigurnosti djece.
S NAVEDENIM SE SLAŽU SVI ČLANOVI
6. Predloženo je da se za prostorije MO pribavi 10 novih stolica. Stolice koje se trenutno koriste u prostoru MO su drvene, stare i dotrajale. Na prethodnoj sjednici, na kojoj je održana prezentacija budućeg hotela u Ičićima (prostor bivše bolnice), jedna od stolica je pukla te je osoba koja nije član MO pala s nje. U prostorijama MO dolaze i gosti, održavaju se izbori te smatramo da je potrebno imati 10 komada kvalitetnijih stolica kako bi se ljudi mogli udobno smjestiti. Dogovoreno je da će se pribaviti ponude za nabavku 10 novih stolica.
S NAVEDENIM SE SLAŽU SVI ČLANOVI
7. Povodom blagdana Sv. Nikole, kao i svake godine, održati će se darivanje za djecu do (uključujući i) 9 godina. Podjela darova održati će se 7.12.2021. u 17.00 sati u parku Tivoli, a u slučaju kiše na ulazu u PŠ Ičići.
S NAVEDENIM SE SLAŽU SVI ČLANOVI
8. Razno:
8.1. Predloženo je da MO financira zamjenu dotrajale spomen ploče o Ivi Robiću koja se nalazi na šetnici Lungomare na zidu parka Tivoli kod ulaza u ACI marinu Ičići.
S NAVEDENIM SE SLAŽU SVI ČLANOVI
8.2. Članovi su upoznati s novom odlukom Grada da se dnevni red sastanka MO mora dostaviti članovima 5-8 dana prije, kako bi ga članovi MO potvrdili, nadodali dnevni red, te se kao takav dostavlja Gradu koji ga objavljuje na svojoj službenoj web stranici. Zapisnik sa sastanka dostavlja se članovima MO i nakon verifikacije dostavlja u Grad također zbog objave na službenoj web stranici Grada. Dnevni red, kao i zapisnik dostavljati će se članovima putem e-maila i/ili viber grupe. Dnevni red i zapisnik verificirati će se u roku 5-8 dana te će se nakon verifikacije dostaviti Gradu.
S NAVEDENIM SE SLAŽU SVI ČLANOVI
Sjednica je završena u 17.00h.

Zapisnik sastavila:
Jelena Tuliak, mag. art.

Potvrđuje:
predsjednik VMO Ičići Ivan Rumac

Opatija