Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

prijavljenih za radno mjesto viši unutarnji revizor u Jedinici za unutarnju reviziju, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

  1. D. J., 1967., Rijeka
  2. K. L., 1968., Viškovo

 

Lista kandidata je zaključena s rednim brojem 2.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, upućuje

 

                                                                    P O Z I V

                                    na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinicu za unutarnju reviziju (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 10. studenog 2021. g. u  “Narodnim novinama” broj 120/21, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u četvrtak- 16. prosinca 2021. u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća izvore objavljene na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 10. studenog 2021. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Ulaz u prostorije Grada Opatije moguć je uz predočenje EU digitalne COVID potvrde i upotrebu zaštitnih maski.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Tamara Sergo, dipl. oec., v.r.

Opatija