Javno savjetovanje – Nacrt prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Opatije

Grad Opatija otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Opatije.

Javno savjetovanje otvoreno je od 01. siječnja do 31. siječnja 2022. godine.

Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu [email protected] ili putem pošte na adresu Grad Opatija, M. Tita 3., Opatija –„Javno savjetovanje – Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Opatije“.

 

 

Priloženi dokumenti

Opatija