Obavijest o radovima – Trinajstovica

Dana 10. 1. 2022. započinje investicija izgradnje kolnopješačkog puta Trinajstovica (naselje Kosićevo).

Investitor je Grad Opatija, glavni projektant Igor Lončar, dipl.ing.građ. (Geoprojekt d.d.), izvođač radova Goran graditeljstvo d.o.o., nadzorni inženjer Domagoj Herman, mag.ing.aedif. (Herman projekt d.o.o.).

Ugovorena vrijednost izvođenja građevinskih radova iznosi 787.508,40 kn (iznos bez PDV-a), a rok za dovršetak je 120 kalendarskih dana.

Opatija