Javni poziv Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj – sjeme za sjetvu cvjetnih traka

Ovim putem pozivamo poljoprivredne proizvođače s područja Primorsko-goranske županije da dostave iskaz interesa za nabavu sjemena za sjetvu cvjetnih traka u cilju osiguravanja staništa za oprašivače ili druge korisne insekte.

Na predmetni poziv mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva koja imaju minimalno dva (2) hektara oranica u vlasništvu ili zakupu. Mogućnost javljanja na poziv s 2 hektara livada i pašnjaka, ali u tom slučaju obavezno dostaviti presliku suglasnosti Primorsko-goranske županije za prenamjenu istih u oranice.

Obavezna sjetva sjemena u trake minimalne širine pet (5) metara te najmanje dužine od sto (100) metara/ha.

lskaz interesa treba dostaviti pisanim putem na adresu Centra najkasnije do 15. veljače 2022. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

Temeljem zaprimljenih interesa, te sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, Centar će odrediti količine sjemena po pojedinom gospodarstvu. Sortiment sjemena odrediti će Centar u suradnji s izabranim poljoprivrednim gospodarstvima.

Obavezno dostaviti:

  • Presliku upisnika u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
  • Presliku vlasničkog/posjedovnog lista ili ugovora o najmu za poljoprivredne parcele (oranice) na kojima će se vršiti sijanje cvjetnih traka
  • lzračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva s tablicom u kojem su vidljive veličine poljoprivrednih površina

Centar snosi troškove nabave i prijevoza sjemena, dok će izabrana poljoprivredna gospodarstva biti obvezna ista unesti u tlo zadovoljavajućim agrotehničkim postupcima.

Centar će po provedenoj nabavi obavijestiti gospodarstva o količinama sjemena, te će s istima biti sklopljen Ugovor o suradnji na projektu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti djelatnicima Centra na tel. 051/ 791 066 iii putem e-maila [email protected]

Opatija